W lipcu 2017 r. rozpoczęliśmy pierwszą edycję Akademii Młodego Spedytora. W programie bierze udział sześciu studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logistyka na Politechnice Białostockiej. W kolejnych miesiącach podzielimy się z nimi naszą praktyczną wiedzą – zaprezentujemy największe giełdy transportowe, omówimy rodzaje samochodów używanych w branży, sporo czasu poświęcimy też dokumentacji wymaganej do przewozów międzynarodowych. Planujemy również spotkanie z ekspertem, na którym omówione zostaną aktualne przepisy z zakresu prawa przewozowego. Wiele uwagi poświęcimy błędom i opóźnieniom w procesie logistycznym, a także obsłudze reklamacji. Projekt „Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III. Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”).

Multic