Multicco dysponuje rozbudowaną przestrzenią magazynową zarządzaną w oparciu o techniki FIFO, LIFO oraz FEFO. Oferujemy indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności. Umożliwiamy przyjęcie i wydanie towarów w określonych partiach dla towarów jednorodnych i typu mix. Prowadząc dokumentację w systemie informatycznym możemy w każdej chwili odtworzyć historię przepływu dowolnej paczki lub palety. Służymy również pomocą w planowaniu procesów związanych z gospodarką magazynową. Nasz magazyn jest wyposażony w nowoczesny transport wewnętrzny oraz całodobową ochronę i monitoring. Towar może być przygotowany do wydania w postaci palet jednorodnych lub mieszanych oraz paczek. Na zamówienie Klienta rozszerzamy zakres usług magazynowych o usługi przepakowywania, metkowania i etykietowania. Oferujemy- krótko- i długoterminowe składowanie towarów, ontrolę ilościową i jakościową towaru w procesie magazynowania, prace inwentaryzacyjne w zakresie powierzonego towaru, usługi konfekcjonowania, foliowania, etykietowania i dekompletacji oraz dystrybucję, spedycję krajową i międzynarodową oraz transport paletowy, drobnicowy i całopojazdowy – od paczki do ładunku 24 ton.

Multic