Une marge de manoeuvre illimitée, des moyens modernes ainsi qu’un accroissement d’offres d’ordres importants et responsables, contribue au developpement de notre Position dans notre activité. Et c’est ce qui nous interesse!

Notre entreprise s’occupe également de services complexes de transport d’objets et d’équipements hors gabarit.

Pour les transports complexes hors gabarit nous organisons:

  • Les autorisations de la Direction Générale des Routes et Autoroutes (GDDKiA) – (DDT Pour la France) – Pour chaque branche
  • Déviation et démarcation du parcours
  • Escorte Pilote
  • Escorte de la Police ou Gendarmerie
  • Parcours national et international

Grâce à notre développement dynamique nous agrandissons également notre territoire d’expédition. Cela a permis à notre société de créer de nouveaux contacts , d’agrandir notre gamme de transport , nos liens de distributions ainsi que d’améliorer nos offres grâce à l’achat de nouveaux véhicules et fournitures pour notre service de Stockage.

MULTICCO GROUP führt die Mehrheit der Transportdienstleistungen mit dem eigenen Fuhrpark aus. Der Rückhalt in Form von den modernen und hervorragend ausgestatteten Fahrzeugen ist ein unbestrittener Vorteil, der noch durch das Team der erfahrenen Fahrer bekräftigt wird, die sich auf internationalen Strecken frei bewegen.

Durch den Transport der uns anvertrauten Fracht schaffen wir eine neue Qualität in der Branche. Wir wollen als verlässlicher Partner angesehen werden, dem die Geschäftsstabilität anvertraut werden kann. Der unbegrenzte Tätigkeitsbereich, der moderne Fuhrpark und die steigende Anzahl der ernsthaften und verantwortungsvollen Aufträge stärken unsere Position in der Branche. Und darum geht es doch!

MULTICCO GROUP provides transport services using its own vehicles in the vast majority of cases. Our modern and perfectly equipped cars are undoubtedly a big advantage, which is strengthened by a team of experienced drivers who move freely on international routes. By implementing the transport of the cargo entrusted to us, we create a new quality in the industry. We want to be perceived as a reliable partner who can be entrusted with business stability. Unlimited scope of activity, modern vehicles and the ever-increasing number of serious and responsible orders build our position in the industry. And that’s what it is all about!

MULTICCO GROUP usługi transportowe realizuje w znakomitej większości za pomocą własnego taboru. Zaplecze w postaci nowoczesnych i doskonale wyposażonych aut jest niewątpliwym atutem, który przypieczętowuje zespół doświadczonych kierowców, swobodnie poruszających się po międzynarodowch trasach. Realizując transport powierzonych nam ładunków, tworzymy nową jakość w branży. Chcemy być postrzegani jako solidny Partner, któremu można powierzyć stabilność biznesu. Nieograniczony zasięg działania, nowoczesny tabor oraz wciąż zwiększająca się ilość poważnych i odpowiedzialnych zleceń, budują naszą pozycję w branży. I o to chodzi!

Nasza firma świadczy również usługi w zakresie kompleksowego transportu przedmiotów oraz urządzeń ponadgabarytowych.

W transporcie ponadgabarytowym kompleksowo organizujemy:

  • pozwolenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – w każdym z oddziałów
  • objazd i wytyczenie trasy
  • eskorta pilota
  • eskorta policji
  • trasy krajowe i międzynarodowe

Dzięki dynamicznemu rozwojowi poszerzyliśmy swoją działalność również o dział spedycji. Pozwoliło to przedsiębiorstwu nawiązać nowe kontakty, rozszerzyć zakres przewozów i kanały dystrybucji a także powiększyć ofertę poprzez zakup nowych samochodów i świadczenie usługi w postaci magazynowania.