Sekretem sukcesu MULTICCO GROUP jest stabilny zespół profesjonalistów, którzy wciąż poszerzają swój zakres kompetencji. Wiemy, że w tak dynamicznym środowisku pracy, największym polem rozwoju są nowe wyzwania każdego dnia. Tym niemniej, staramy się stworzyć naszym zespołom jak najlepsze warunki do tego, by przekraczali granice własnych możliwości i aby byli pewnym wsparciem dla naszych klientów. Stąd też, zapewniamy szeroki pakiet benefitów, przysługujących każdemu z naszych asów.

Do standardowego wyposażenia każdego stanowiska pracy przypisana jest prywatna opieka medyczna w placówkach LuxMed oraz możliwość bezpłatnego korzystania z licznych obiektów sportowych w ramach kart MultiSport. Doskonała atmosfera w firmie – zupełnie gratis!

MULTICCO GROUP przywiązuje dużą uwagę również do rozwoju kadr. Dlatego, oprócz szkoleń wdrażających, pracownicy uczestniczą także w różnorodnych programach podwyższających kompetencje oraz poszerzających wiedzę merytoryczną. Pracujemy z najlepszymi, jesteśmy najlepsi!